Senast uppdaterad: 2020-09-22

Data är inhämtade från år: 2017–2019

Antal registrerade primäroperationer: 40 240
Antal registrerade 4-månadersuppföljningar: 25 666
Antal registrerade reoperationer: 1 526Introduktion

Rikshöft är Sveriges kvalitetsregister för höftfrakturer och höftfrakturvård. Registret startade 1988 och har hög täckningsgrad över landets höftfrakturpatienter, trots att registreringen är frivillig för vårdgivare. Till exempel registrerades 87,4 % av alla höftfrakturpatienter i Sverige år 2015 (Socialstyrelsen 2017. Täckningsgrader 2016 - Jämförelser mellan nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren.)

Uppgifterna i Rikshöft registreras av de sjukhusenheter i landet som har valt att delta i registret. Sedan 2005 görs all registrering via elekroniska fomulär på internet. Ofast är det en sjuksköterska som för in uppgifterna.

Den här variabellistan sammanställer de variabler som finns i tre av Rikshöfts formulär:

 • Rikshöft primäroperation formulär 1
 • Rikshöft 4 månaders uppföljning
 • Rikshöft Reoperationsformulär

Följande variabler är inte är av allmänt intresse och har därför utelämnats: registreringsdatum, uppdateringsdatum, registrerad av (namn på personal), uppdaterad av (namn på personal).Primäroperation formulär 1


Personnummer

Variabelnamn: Personnummer
Definition: Patientens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX).
Kommentar: Ska innehålla 12 siffror med bindestreck. För patienter som inte har svenskt personnummer ska de fyra sista vara DA1B för man och DA0A för kvinna.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 40240
Uppgift saknas 0Fraktursida

Variabelnamn: Fraktursida
Definition: Fraktursida
Kommentar:

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
1 = Vänster 20660 51.34 20660 51.34
2 = Höger 19580 48.66 40240 100.00Frakturtyp

Variabelnamn: Frakturtyp
Definition: Vilken frakturtyp det är.
Kommentar: Förklarande bild finns på formulärets baksida.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
1 = Odislocerad cervikal (Garden 1-2). 4967 12.34 4967 12.34
2 = Dislocerad cervikal (Garden 3-4). 15834 39.35 20801 51.69
3 = Basocervikal. 1262 3.14 22063 54.83
4 = Trokantär tvåfragmentfraktur. 6801 16.90 28864 71.73
5 = Trokantär flerfragmentfraktur. 8036 19.97 36900 91.70
6 = Subtrokantär. 3340 8.30 40240 100.00Frakturdatum

Variabelnamn: Frakturdatum
Definition: Datum vid fraktur (ÅÅÅÅMMDD).
Kommentar: Om datum ej är känt skrivs ankomstdatum.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 40224
Uppgift saknas 16Klockslag för fraktur

Variabelnamn: Klockslag_fraktur
Definition: Klockslag för fraktur (24 timmars klocka: ex 01.10).
Kommentar: Frivillig fråga.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 3523
Uppgift saknas 36717Kön

Variabelnamn: Kon
Definition: Patientens kön.
Kommentar:

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
1 = Man 13709 34.07 13709 34.07
2 = Kvinna 26531 65.93 40240 100.00Ankomstdatum

Variabelnamn: Ankomstdatum
Definition: Datum vid ankomst till sjukhus (ÅÅÅÅMMDD).
Kommentar:

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 40240
Uppgift saknas 0Klockslag för ankomst till sjukhus

Variabelnamn: Klockslag_ank_sj
Definition: Klockslag för ankomst till sjukhus (24 timmars klocka: ex 01.10).
Kommentar:

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 39420
Uppgift saknas 820Inskriven från

Variabelnamn: Inskriven_fran
Definition: Boendeform som patients skrivs in från.
Kommentar: Tidigare har 4=långvård och 5=sjukhem funnits som alternativ men detta är borttaget från formulären då de boendeformerna inte längre finns.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 3 0.01 3 0.01
1 = Eget eller släktings hem där hjälp kan tas av anhörig, privat eller kommunal hemtjänst. 28820 71.62 28823 71.63
2 = Gruppboende. Delvis självständigt leverne, men möjlighet till mycket hjälp finns. 2030 5.04 30853 76.67
3 = Särskilt boende där fullservice är möjligt. 7320 18.19 38173 94.86
6 = Rehabiliteringsavdelning. Korttidsboende eller temporär plats med aktiv rehabilitering i landstings- eller kommunal regi. 836 2.08 39009 96.94
7 = Akutsjukhus. Annan klinik eller sjukhus. 1167 2.90 40176 99.84
8 = Annat. 64 0.16 40240 100.00Ensamboende

Variabelnamn: Ensamboende
Definition: Om patienten bor ensam eller tillsammans med någon.
Kommentar: Bor patienten på någon form av institution är det alternativ 3 som gäller.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 128 0.32 128 0.32
1.0 = Ja 17214 42.78 17342 43.10
2.0 = Nej 12611 31.34 29953 74.44
3.0 = Från någon form av institution (kategori 2-7 ovan) 10287 25.56 40240 100.00Datum för tidigast smärtlindring

Variabelnamn: Smartlindringdatum
Definition: Datum för tidigaste smärtlindring (AAAAMMDD).
Kommentar: Frivillig fråga.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 8201
Uppgift saknas 32039Klockslag för tidigaste smärtlindring

Variabelnamn: Klockslag_smart
Definition: Klockslag för tidigaste smärtlindring (24 timmars klocka: ex 01.10).
Kommentar: Frivillig fråga. Finns på Q‐reg formuläret.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 8021
Uppgift saknas 32219Datum för röntgen

Variabelnamn: Rontgendatum
Definition: Datum för röntgen (AAAAMMDD).
Kommentar: Frivillig fråga.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 13429
Uppgift saknas 26811Klockslag för röntgen

Variabelnamn: Klockslag_rontgen
Definition: Klockslag för röntgen (24 timmars klocka: ex 01.10).
Kommentar: Frivillig fråga. Finns på Q‐reg formuläret.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 13360
Uppgift saknas 26880Gångförmåga

Variabelnamn: Gangformaga
Definition: Hur var patientens gångförmåga precis innan fraktur?
Kommentar:

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 1494 3.71 1494 3.71
1 = Gick ensam utomhus. 24679 61.33 26173 65.04
2 = Gick endast med sällskap utomhus. 3167 7.87 29340 72.91
3 = Gick ensam inomhus. 7191 17.87 36531 90.78
4 = Gick endast med sällskap inomhus. 2591 6.44 39122 97.22
5 = Kunde inte gå. 1118 2.78 40240 100.00Gånghjälpmedel

Variabelnamn: Ganghjalpmedel
Definition: Vilka hjälpmedel använde patienten inomhus precis före frakturen.
Kommentar: Om patienten bor i hus med flera våningsplan och använder bockar på en våning och rullator på annan våning frågas det var patienten vistas mest.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 989 2.46 989 2.46
1 = Gick utan hjälpmedel. 17615 43.77 18604 46.23
2 = Ett hjälpmedel (käpp, krycka, bock). 2029 5.04 20633 51.27
3 = Två hjälpmedel (käppar, kryckor, bockar). 684 1.70 21317 52.97
4 = Rollator/gångbord. 17456 43.38 38773 96.35
5 = Rullstol/sängbunden. 1467 3.65 40240 100.00ASA grad

Variabelnamn: ASAgrad
Definition: Bedömning av hälsotillstånd ASA (American Society of Anesthesiologists).
Kommentar: Bedömningen görs av anestesiolog

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 152 0.38 152 0.38
1 = Helt frisk. 2095 5.21 2247 5.58
2 = Väl kontrollerad sjukdom som inte påverkar det dagliga livet (t.ex. hypertoni). 2621 6.51 4868 12.10
2 = Väl kontrollerad sjukdom som inte påverkar det dagliga livet (tex. hypetoni). 10886 27.05 15754 39.15
3 = Symptomgivande sjukdom men med lindriga restriktioner i det dagliga livet (t.ex. mild diabetes). 21047 52.30 36801 91.45
4 = Symptomgivande sjukdom som ger allvarliga restriktioner (t.ex svår kronisk bronkit eller instabil diabetes). 3391 8.43 40192 99.88
5 = Moribund. 48 0.12 40240 100.00Patologisk fraktur

Variabelnamn: Patologisk_fraktur
Definition: Om frakturen är patologisk eller ej.
Kommentar: Kan specificeras ytterligare: 3=Malign bencysta, 4=Bencysta, 5=Paget’s sjukdom, 6=Annan sjukdom.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 38 0.09 38 0.09
1 = Nej. 39554 98.30 39592 98.39
2 = Metastasfraktur. 571 1.42 40163 99.81
3 = Malign primär bentumör. 27 0.07 40190 99.88
4 = Bencysta. 8 0.02 40198 99.90
6 = Annan typ (specificera). 42 0.10 40240 100.00Operationsdatum

Variabelnamn: Operationsdatum
Definition: Datum för operationen (ÅÅÅÅMMDD).
Kommentar:

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 40067
Uppgift saknas 173Klockslag för start av operation

Variabelnamn: Klockslag_op
Definition: Klockslag vid knivstart (24 timmars klocka: ex 01.10).
Kommentar: När operationen startar.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 39254
Uppgift saknas 986Primär operation

Variabelnamn: Optyp
Definition: Vilken typ av primäroperation som gjordes.
Kommentar:

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 29 0.07 29 0.07
1 = En skruv, pinne eller spik. 8 0.02 37 0.09
2 = Två skruvar, pinnar eller spikar. 5787 14.38 5824 14.47
3 = Tre eller fler skruvar, pinnar eller spikar. 179 0.44 6003 14.92
4 = Skruv, pinne eller spik med sidoplatta. 7675 19.07 13678 33.99
5 = Märgspik. 11634 28.91 25312 62.90
6 = Halv/bipolär höftplastik. 10485 26.06 35797 88.96
7 = Total höftplastik. 4124 10.25 39921 99.21
8 = Konservativ behandling. 148 0.37 40069 99.58
9 = Annan typ. 171 0.42 40240 100.00Typ av primäroperation

Variabelnamn: Prim_op_typ
Definition: Vilken specificerad typ av primäroperation som gjordes.
Kommentar: Finns i rullista vid registrering. Kan även fås via Rikshöfts kansli.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 11600 28.83 11600 28.83
2.10 = Två skruvar (ospecificerad typ) 72 0.18 11672 29.01
2.11 = Två spongioasa-skruvar (ospecificerad typ) T.ex. AO,Asnis 193 0.48 11865 29.49
2.12 = Två Hansson pinnar (LIH) 2246 5.58 14111 35.07
2.13 = Två Garden skruvar 2 0.00 14113 35.07
2.14 = Två Olmed skruvar 1096 2.72 15209 37.80
2.17 = Två von Bahr skruvar 2 0.00 15211 37.80
2.18 = LIH skruvar 536 1.33 15747 39.13
2.23 = Tre skruvar med platta 1 0.00 15748 39.14
3.10 = Tre skruvar 29 0.07 15777 39.21
3.11 = Tre spongiosa gängade skruvar 17 0.04 15794 39.25
3.20 = Pinloc 15 0.04 15809 39.29
3.50 = Mer än tre skruvar (ospecifiserad typ) 2 0.00 15811 39.29
4.10 = Teleskopiskt implantat 24 0.06 15835 39.35
4.11 = Glidande höftskruv och platta (Dynamisk höftskruv, komprimerande höftskruv, Ambi höftskruv) 757 1.88 16592 41.23
4.12 = Glidande höftskruv med trokantär sidoplatta 347 0.86 16939 42.09
4.13 = Glidande höftskruv med Medoff sidoplatta 639 1.59 17578 43.68
4.14 = Teleskopisk spik och platta (Massie eller Pughtyp) 5 0.01 17583 43.70
4.15 = Twin-Hook 3297 8.19 20880 51.89
4.19 = Unixial glidskruv/platta + derotatationsskruv (DHS + Olmed) 319 0.79 21199 52.68
4.20 = Fixerad spikplatta (ospecifiserad typ) 6 0.01 21205 52.70
4.21 = Thorton spik och platta 1 0.00 21206 52.70
4.22 = Mc Laughlin spik och platta 1 0.00 21207 52.70
4.24 = AO platta 8 0.02 21215 52.72
5.10 = Kort intramedullär spik (ospecifiserad typ) 489 1.22 21704 53.94
5.11 = Kort Gamma spik 3437 8.54 25141 62.48
5.12 = Kort Rickards intramedullär skruv 8 0.02 25149 62.50
5.13 = Kort Intertanspik 762 1.89 25911 64.39
5.14 = Kort Proximal Femoral Nail Antirotation 392 0.97 26303 65.37
5.20 = Lång intramedullär spik (ospecifiserad typ) 281 0.70 26584 66.06
5.21 = Lång Gamma spik 1757 4.37 28341 70.43
5.22 = AO märgspik 28 0.07 28369 70.50
5.24 = Rickards recon spik 15 0.04 28384 70.54
5.27 = Lång Intertanspik 1166 2.90 29550 73.43
5.28 = Lång Proximal Femoral Nail Antirotation 106 0.26 29656 73.70
6.10 = Unipolär artroplastik med cement (ospecificerad typ) 278 0.69 29934 74.39
6.10 = Unipolär artroplastik med cement (ospecifisead typ) 1896 4.71 31830 79.10
6.11 = Unipolär Moore 6 0.01 31836 79.12
6.12 = Unipolär Thompson 2 0.00 31838 79.12
6.13 = Unipolär Spectron 3 0.01 31841 79.13
6.14 = Unipolär Link Megahuvud, Lubinus SPII 2344 5.83 34185 84.95
6.15 = Unipolär plastik utan cement (ospecifiserad typ) 2 0.00 34187 84.96
6.16 = Unipolär Exeter modulär 231 0.57 34418 85.53
6.19 = Ocementerad hemiarthroplastik en titanprotes CLS 7 0.02 34425 85.55
6.20 = Bipolär halvplastik cementerad (ospecificerad typ) 177 0.44 34602 85.99
6.20 = Bipolär halvplastik cementerad (ospecifiserad typ) 1595 3.96 36197 89.95
6.21 = Bipolär Moore 1 0.00 36198 89.96
6.23 = Bipolär Charnley/Hastings 2 0.00 36200 89.96
6.25 = Bipolär halvplastik utan cement (ospecificerad typ) 12 0.03 36212 89.99
6.26 = Bipolär Link vario-cup (Lubinus vario-cup) 245 0.61 36457 90.60
6.27 = Bipolär Exeter 374 0.93 36831 91.53
6.29 = Bipolär Spectron 1 0.00 36832 91.53
6.30 = Bipolär UHR/Stryker 552 1.37 37384 92.90
6.31 = Bipolär CPT 2 0.00 37386 92.91
7.10 = Total höftplastik (ospecificerad typ) 131 0.33 37517 93.23
7.10 = Total höftplastik (ospecifiserad typ) 1271 3.16 38788 96.39
7.11 = Hybrid höftplastik (femur cementerad) 48 0.12 38836 96.51
7.12 = Omvänd hybridplastik (acetabulum cementerad) 1 0.00 38837 96.51
7.12 = Omvänd hybridplatik (acetabulum cementerad) 7 0.02 38844 96.53
7.13 = Total höfplastik utan cement 24 0.06 38868 96.59
7.13 = Total höftplastik utan cement 3 0.01 38871 96.60
7.14 = Lubinus helplastik cementerad cup och stam 116 0.29 38987 96.89
7.14 = Lubinus helplastik cementrad cup och stam 1054 2.62 40041 99.51
8.10 = Indikation och metod ej specifiserad 4 0.01 40045 99.52
8.11 = Patienten för dålig för operation. Ingen traktion gjord. 19 0.05 40064 99.56
8.12 = Patienten för dålig för operation. Traktion utförd. 1 0.00 40065 99.57
8.15 = Har valts som behandling. Ingen traktion utförd. 55 0.14 40120 99.70
8.16 = Har valts som behandling. Traktion utförd. 2 0.00 40122 99.71
9.10 = Annan behandlingsmetod (ej specifiserad) 11 0.03 40133 99.73
9.11 = Extern fixation 1 0.00 40134 99.74
9.12 = Girdlestone 106 0.26 40240 100.00Annan typ av primäroperation

Variabelnamn: Prim_op_typ_annan
Definition: Fylls i om den typ av primäroperation som gjordes inte är med i listan (fritext).
Kommentar:

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 39726 98.72 39726 98.72
4.15 1 0.00 39727 98.73
 • LIH
3 0.01 39730 98.73
 • LIH-spik
5 0.01 39735 98.75
 • Olmed-skruvar
1 0.00 39736 98.75
 • Spacer
1 0.00 39737 98.75
 • Twin Hook
1 0.00 39738 98.75
 • cerclage
1 0.00 39739 98.75
 • extra LIH
1 0.00 39740 98.76
 • skruv
1 0.00 39741 98.76
 • swemac platta
2 0.00 39743 98.76
 • twin hook
22 0.05 39765 98.82
 • twin hool
2 0.00 39767 98.82
+LIH 2 0.00 39769 98.83
+Twin hook 1 0.00 39770 98.83
+tein hook 1 0.00 39771 98.83
+twin hook 11 0.03 39782 98.86
+twin hook och LIH-spik 1 0.00 39783 98.86
/twin hook 1 0.00 39784 98.87
0 1 0.00 39785 98.87
2-hålsplatta 1 0.00 39786 98.87
20171109 1 0.00 39787 98.87
20171116 1 0.00 39788 98.88
20200103 1 0.00 39789 98.88
2:håls platta 1 0.00 39790 98.88
2:håls platta kompl m LIH 1 0.00 39791 98.88
3 LIH 3 0.01 39794 98.89
6-håls platta 1 0.00 39795 98.89
6-hålsplatta 1 0.00 39796 98.90
AO-Pediatriv plate 3,5mm 1 0.00 39797 98.90
AO-pediatric plate 3,5mm 1 0.00 39798 98.90
AVLIDEN FÖRE OPERATION 1 0.00 39799 98.90
Asnis 1 0.00 39800 98.91
Asnisskruvar 7 0.02 39807 98.92
Avantage/Corail 1 0.00 39808 98.93
Avantage/Lubinus 69 0.17 39877 99.10
Avantage/Lubinus1 1 0.00 39878 99.10
Avantage/Spectron 2 0.00 39880 99.11
Avlider under operation i samband med cementering (6.14) 1 0.00 39881 99.11
Bifosfonatorsakad fraktur 1 0.00 39882 99.11
Cementerad Exeterstam och bipolärt UHR huvud 1 0.00 39883 99.11
Collumskruv, lång intertan + cerklage 1 0.00 39884 99.12
DHS +Olmed 1 0.00 39885 99.12
DHS, 12 håls-platta, vinkel 135°, 90 mm collumskruv 1 0.00 39886 99.12
Distalt förankrad protes (stam) + kabelplatta 1 0.00 39887 99.12
Dubbelkollat att frakturtyp och operation stämmer 1 0.00 39888 99.13
Ej operabel 1 0.00 39889 99.13
Excisionsartroplastik 1 0.00 39890 99.13
Exeter 1 0.00 39891 99.13
Exeter cement 1 0.00 39892 99.14
Exeter,trokanterplatta+4cerklage 1 0.00 39893 99.14
Externfixation 1 0.00 39894 99.14
Femur lockingplatta 1 0.00 39895 99.14
Frakturen hittades när MR gjordes. 1 0.00 39896 99.15
GIRDLESTONE 1 0.00 39897 99.15
Girdlestone/slinkled 1 0.00 39898 99.15
H-platta + TwinHook + LIH 1 0.00 39899 99.15
Halvplastik Covision 1 0.00 39900 99.16
Halvprotes 3 0.01 39903 99.16
Hansson Pin lång 1 0.00 39904 99.17
Hansson pin lång 1 0.00 39905 99.17
Hanssonplatta + LIH 1 0.00 39906 99.17
Hanssonplatta+Twinhook+ LIH 1 0.00 39907 99.17
Kanylerad 1 0.00 39908 99.17
Kontrollerat att diagnos och op-metod stämmer 1 0.00 39909 99.18
Kort märgspik 1 0.00 39910 99.18
LIH 6 0.01 39916 99.19
LIH + 1 spik 1 0.00 39917 99.20
LIH ut 2 0.00 39919 99.20
LIH-spik 1 0.00 39920 99.20
LIH-spik + Twinhookplatta 1 0.00 39921 99.21
Lubinus/Avanage 1 0.00 39922 99.21
Lubinus/Avantage 102 0.25 40024 99.46
Lubinus/Corail 5 0.01 40029 99.48
Lubinus/Spectron 2 0.00 40031 99.48
Lubinus/avantage 1 0.00 40032 99.48
Lång Meta-Tan spik 1 0.00 40033 99.49
Lång interan reconspik 1 0.00 40034 99.49
Medoff 4-hål 3 0.01 40037 99.50
Meta tan 1 0.00 40038 99.50
Multipelt myelom 1 0.00 40039 99.50
Märgspik + cerklage 1 0.00 40040 99.50
Märgspik+cerklage 1 0.00 40041 99.51
NFJ79 Fixation med Anisskruvar 1 0.00 40042 99.51
NFJ79 Fixation med Ansisskruvar 1 0.00 40043 99.51
NFJ99 1 0.00 40044 99.51
OBS. Denna fraktur är en caputolär fraktur. Ej eg. genom collum. 1 0.00 40045 99.52
Opererad med lång PFNA r/t att patienten även har en proximal femurfraktur 1 0.00 40046 99.52
Osteosyntes av femurfraktur med bioimplantat 1 0.00 40047 99.52
Osteosyntes med NCB-platta + intralesionell excision av skelettumör 1 0.00 40048 99.52
Patologisk- enchondrom 1 0.00 40049 99.53
Pediatric plate 1 0.00 40050 99.53
Peri-loc 1 0.00 40051 99.53
Pinnacle/Corail 1 0.00 40052 99.53
Platta + Twin Hook + LIH 1 0.00 40053 99.54
Platta + cerklage också 1 0.00 40054 99.54
Platta+ LIH 1 0.00 40055 99.54
Platta, Twin hook + LIH 2 0.00 40057 99.55
Polarcup 124 0.31 40181 99.85
Polarcup + 2 cerklage 1 0.00 40182 99.86
Protes + cerclage 1 0.00 40183 99.86
Protesnära fraktur 2 0.00 40185 99.86
Reconspik 1 0.00 40186 99.87
Reconspik lång 1 0.00 40187 99.87
Richard, LiH 1 0.00 40188 99.87
Richardplatta + 1 extra olmed 1 0.00 40189 99.87
Richardplatta med extra olmedskruv 1 0.00 40190 99.88
Rickardplatta med extra olmedskruv 1 0.00 40191 99.88
Rickardplatta och 1 olmedskruv 1 0.00 40192 99.88
Sekundär totalprotes med hybridteknik 1 0.00 40193 99.88
Slinkled 2 0.00 40195 99.89
Slut på Gamma, Recon-spik proximal T2 1 0.00 40196 99.89
Stress fraktur op. med twin hook 1 0.00 40197 99.89
Swemac platta, 4 hål, vinkel 135°, 100 mm Twin Hook 1 0.00 40198 99.90
T2 Recon märgspik 1 0.00 40199 99.90
T2 Reconspik 1 0.00 40200 99.90
TEN-spik 1 0.00 40201 99.90
Temporär fixering p g a stor risk för blödning 1 0.00 40202 99.91
Totalplastik med lång stam och Cablegrip-platta 1 0.00 40203 99.91
Trigen 2 0.00 40205 99.91
Trigen Intertan 1 0.00 40206 99.92
Trigen kort 1 0.00 40207 99.92
Twin Hook, Hanssonplatta + LIH 1 0.00 40208 99.92
Twin Hook, Hanssonplatta och LIH 1 0.00 40209 99.92
Twinhook, Swemacplatta + kompletterande LIH 1 0.00 40210 99.93
avantage/lubinus 1 0.00 40211 99.93
exfix 1 0.00 40212 99.93
girldstone 1 0.00 40213 99.93
glidskruv och platta 1 0.00 40214 99.94
in med spacer + totalplastik op 170914 1 0.00 40215 99.94
linked cement 1 0.00 40216 99.94
med lokalt trochanterstöd 1 0.00 40217 99.94
med polar cup 1 0.00 40218 99.95
och LIH 1 0.00 40219 99.95
och Twin hook 1 0.00 40220 99.95
och twin hool 1 0.00 40221 99.95
oklart hur pat har fått sin fraktur 1 0.00 40222 99.96
patologisk stressfraktur pga lm-behandling 1 0.00 40223 99.96
recon 4 0.01 40227 99.97
spectron/Lubinus 1 0.00 40228 99.97
stämmer 1 0.00 40229 99.97
tre ´LIH 1 0.00 40230 99.98
twin hook 3 0.01 40233 99.98
twin hool 2 0.00 40235 99.99
twinhook + 1 LIHspik 1 0.00 40236 99.99
twinhook, Swemac platta 4-hål 1 0.00 40237 99.99
Även extra collumspik 1 0.00 40238 100.00
Även fixation med cerklage (pga höftartros). 1 0.00 40239 100.00
Öppen reposition + osteosyntes m NCB-platta + cementering 1 0.00 40240 100.00Utskrivningsdatum

Variabelnamn: Utskrivningsdatum
Definition: Datumet då patienten skrivs ut från vårdavdelning (ÅÅÅÅMMDD).
Kommentar:

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 40236
Uppgift saknas 4Utskriven till

Variabelnamn: Utskriven_till
Definition: Vart patienten är utskriven från vårdavdelningen.
Kommentar: Som fråga “Inskriven från” men med tillägg 9=Avliden.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 6 0.01 6 0.01
1 = Eget eller släktings hem där hjälp kan tas av anhörig, privat eller kommunal hemtjänst. 14153 35.17 14159 35.19
2 = Gruppboende. Delvis självständigt leverne, men möjlighet till mycket hjälp finns. 1715 4.26 15874 39.45
3 = Särskilt boende där fullservice är möjligt. 6888 17.12 22762 56.57
6 = Rehabiliteringsavdelning. Korttidsboende eller temporär plats med aktiv rehabilitering i landstings- eller kommunal regi. 12850 31.93 35612 88.50
7 = Akutsjukhus. Annan klinik eller sjukhus. 3301 8.20 38913 96.70
8 = Annat. 70 0.17 38983 96.88
9 = Avliden. 1257 3.12 40240 100.00Trycksår vårdtid (sacrum/sittbensknölar)

Variabelnamn: Trycksar_vard_sacrum
Definition: Om patienten under sjukhusvistelsen utvecklat trycksår i sacrum eller på sittbensknölar.
Kommentar: Klassificering enligt EPUAP/NPUAP.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 12137 30.16 12137 30.16
0 = Inget. 26454 65.74 38591 95.90
1 = Kvarstående missfärgning. 992 2.47 39583 98.37
2 = Epitelskada med blåsa, spricka eller avskavning av huden. 552 1.37 40135 99.74
3 = Fullhudsdefekt utan djup sårhåla ner till underhuden. 88 0.22 40223 99.96
4 = Fullhudsdefekt med djup sårhåla. 17 0.04 40240 100.00Trycksår vårdtid (hälar)

Variabelnamn: Trycksar_vard_halar
Definition: Om patienten under sjukhusvistelsen utvecklat trycksår på någon häl.
Kommentar: Klassificering enligt EPUAP/NPUAP.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 12176 30.26 12176 30.26
0 = Inget. 27456 68.23 39632 98.49
1 = Kvarstående missfärgning. 380 0.94 40012 99.43
2 = Epitelskada med blåsa, spricka eller avskavning av huden. 186 0.46 40198 99.90
3 = Fullhudsdefekt utan djup sårhåla ner till underhuden. 30 0.07 40228 99.97
4 = Fullhudsdefekt med djup sårhåla. 12 0.03 40240 100.00Trycksår vårdtid (andra områden)

Variabelnamn: Trycksar_vard_andra
Definition: Om patienten under sjukhusvistelsen utvecklat trycksår på något annat område av kroppen.
Kommentar: Klassificering enligt EPUAP/NPUAP.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 12182 30.27 12182 30.27
0 = Inget. 27560 68.49 39742 98.76
1 = Kvarstående missfärgning. 239 0.59 39981 99.36
2 = Epitelskada med blåsa, spricka eller avskavning av huden. 203 0.50 40184 99.86
3 = Fullhudsdefekt utan djup sårhåla ner till underhuden. 42 0.10 40226 99.97
4 = Fullhudsdefekt med djup sårhåla. 14 0.03 40240 100.00Pågående Antikoagulationsbehandling

Variabelnamn: Pagaende_antiko_beh
Definition: Har patienten en pågående antikoagulationsbehandling vid inskrivning?
Kommentar:

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 6225 15.47 6225 15.47
1 = Ja 7974 19.82 14199 35.29
2 = Nej 26041 64.71 40240 100.00Antikoagulation behandling

Variabelnamn: Antiko_beh
Definition: Vilken typ av pågående antikoagulatoinsbehandling?
Kommentar:

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 32698 81.26 32698 81.26
1=Waran 2551 6.34 35249 87.60
2=Hepariner 403 1.00 35652 88.60
3=Övriga Vit K antagonister 13 0.03 35665 88.63
4=Trombocythämmare inkl. DAPT (dual antiplatelet t 1353 3.36 37018 91.99
5= NOAC´s (factor Xa-hämmare t ex Eliquis, Xarelto 3181 7.91 40199 99.90
6= Kombinationer av perorala antikoagulantia och t 41 0.10 40240 100.00Mental status

Variabelnamn: Mentalt_status
Definition: Vilken mentala status bedöms patienten ha vid inläggning?
Kommentar: Patienten skall ha en demensdiagnos för att nr 3 skall användas.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 8679 21.57 8679 21.57
1 = Helt klar 20832 51.77 29511 73.34
2 = Ej fullt orienterad 4423 10.99 33934 84.33
3 = Känd demens 6306 15.67 40240 100.00Pfeiffer test

Variabelnamn: Pfeiffer_test
Definition: Short Portable Mental Status Questionnarie (SPMSQ).
Kommentar: SPMSQ är ett bedömningsinstrument för patientens kognitiva status just då. OBS: ej demensscreening.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 4034
Uppgift saknas 36206Ytlig infektion av op-sår

Variabelnamn: Ytlig_inf_opsar
Definition: Om patienten haft en ytlig infektion under vårdtiden som krävt antibiotika.
Kommentar:

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 11864 29.48 11864 29.48
1 = Ja 143 0.36 12007 29.84
2 = Nej 28233 70.16 40240 100.00Djup infektion av op-sår

Variabelnamn: Djup_inf_opsar
Definition: Om patienten haft en djup infektion under vårdtiden som krävt antibiotika.
Kommentar:

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 11897 29.57 11897 29.57
1 = Ja 121 0.30 12018 29.87
2 = Nej 28222 70.13 40240 100.00Längd (cm)

Variabelnamn: Langd
Definition: Patientens längd i cm.
Kommentar: Längd 130 cm – 250 cm.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 17310
Uppgift saknas 22930Vikt (kg)

Variabelnamn: Vikt
Definition: Patientens vikt i kg (ingen decimal).
Kommentar: Vikt 25 kg – 200 kg.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 17681
Uppgift saknas 22559BMI

Variabelnamn: BMI
Definition: Patientens BMI (med decimal).
Kommentar: Räknas ut automatiskt i programmet.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 17065
Uppgift saknas 23175Fråga 148

Variabelnamn: Q148
Definition: Kliniken väljer själv vad de vill registrera, kan tex vara antal dagar patienten haft KAD, vårdavdelning etc (Numerisk 0‐99.)
Kommentar: Endast kliniken vet vad koden står för och analyserar själva sina resultat.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 14851
Uppgift saknas 25389Fråga 149

Variabelnamn: Q149
Definition: Kliniken väljer själv vad de vill registrera, kan tex vara antal dagar patienten haft KAD, vårdavdelning etc (Numerisk 0‐99).
Kommentar: Endast kliniken vet vad koden står för och analyserar själva sina resultat.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 15377
Uppgift saknas 24863Fråga 150

Variabelnamn: Q150
Definition: Kliniken väljer själv vad de vill registrera, kan tex vara antal dagar patienten haft KAD, vårdavdelning etc (Numerisk 0‐99).
Kommentar: Endast kliniken vet vad koden står för och analyserar själva sina resultat.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 12377
Uppgift saknas 27863Fråga 151

Variabelnamn: Q151
Definition: Kliniken väljer själv vad de vill registrera, kan tex vara antal dagar patienten haft KAD, vårdavdelning etc (Numerisk 0‐99.
Kommentar: Endast kliniken vet vad koden står för och analyserar själva sina resultat.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 8354
Uppgift saknas 31886Fråga 152

Variabelnamn: Q152
Definition: Kliniken väljer själv vad de vill registrera, kan tex vara antal dagar patienten haft KAD, vårdavdelning etc (Numerisk 0‐99).
Kommentar: Endast kliniken vet vad koden står för och analyserar själva sina resultat.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 7120
Uppgift saknas 33120Fråga 375

Variabelnamn: Q375
Definition: Kliniken väljer själv vad de vill registrera, kan tex vara antal dagar patienten haft KAD, vårdavdelning etc (Numerisk 0‐99).
Kommentar: Endast kliniken vet vad koden står för och analyserar själva sina resultat.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 4689
Uppgift saknas 35551Fråga 376

Variabelnamn: Q376
Definition: Kliniken väljer själv vad de vill registrera, kan tex vara antal dagar patienten haft KAD, vårdavdelning etc (Numerisk 0‐99).
Kommentar: Endast kliniken vet vad koden står för och analyserar själva sina resultat.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 3246
Uppgift saknas 36994Fråga 377

Variabelnamn: Q377
Definition: Kliniken väljer själv vad de vill registrera, kan tex vara antal dagar patienten haft KAD, vårdavdelning etc (Numerisk 0‐99).
Kommentar: Endast kliniken vet vad koden står för och analyserar själva sina resultat.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 1619
Uppgift saknas 38621Datum 158

Variabelnamn: Datum158
Definition: Kliniken väljer själv vad de vill registrera kan tex vara datum för när patienten är medicinsk färdigbehandlad etc (ÅÅÅÅMMDD).
Kommentar: Endast kliniken vet vad koden står för och analyserar själva sina resultat.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 429
Uppgift saknas 39811Datum 159

Variabelnamn: Datum159
Definition: Kliniken väljer själv vad de vill registrera kan tex vara datum för när patienten är medicinsk färdigbehandlad etc (ÅÅÅÅMMDD).
Kommentar: Endast kliniken vet vad koden står för och analyserar själva sina resultat.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 0
Uppgift saknas 40240Datum 160

Variabelnamn: Datum160
Definition: Kliniken väljer själv vad de vill registrera kan tex vara datum för när patienten är medicinsk färdigbehandlad etc (ÅÅÅÅMMDD).
Kommentar: Endast kliniken vet vad koden står för och analyserar själva sina resultat.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 0
Uppgift saknas 40240Datum 161

Variabelnamn: Datum161
Definition: Kliniken väljer själv vad de vill registrera kan tex vara datum för när patienten är medicinsk färdigbehandlad etc (ÅÅÅÅMMDD).
Kommentar: Endast kliniken vet vad koden står för och analyserar själva sina resultat.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 0
Uppgift saknas 40240Datum 162

Variabelnamn: Datum162
Definition: Kliniken väljer själv vad de vill registrera kan tex vara datum för när patienten är medicinsk färdigbehandlad etc (ÅÅÅÅMMDD).
Kommentar: Endast kliniken vet vad koden står för och analyserar själva sina resultat.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 0
Uppgift saknas 40240371 (klockslag)

Variabelnamn: Klock371
Definition: Kliniken väljer själv vad de vill registrera kan tex vara klockslag för när patienten är medicinsk färdigbehandlad etc (24 timmars klocka: ex 01.10).
Kommentar: Endast kliniken vet vad koden står för och analyserar själva sina resultat.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 0
Uppgift saknas 40240

4 månaders uppföljning

Personnummer

Variabelnamn: Personnummer
Definition: Patientens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX).
Kommentar: Ska innehålla 12 siffror med bindestreck. För patienter som inte har svenskt personnummer ska de fyra sista vara DA1B för man och DA0A för kvinna.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 25666
Uppgift saknas 0Fraktursida

Variabelnamn: Fraktursida
Definition: Fraktursida
Kommentar: Uppgift hämtas med SÖK-funktion.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 1 0.00 1 0.00
1 = Vänster 13147 51.22 13148 51.23
2 = Höger 12518 48.77 25666 100.00Frakturtyp

Variabelnamn: Frakturtyp
Definition: Vilken frakturtyp det är.
Kommentar: Uppgift hämtas med SÖK-funktion.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 2 0.01 2 0.01
1 = Odislocerad cervikal (Garden 1-2). 3059 11.92 3061 11.93
2 = Dislocerad cervikal (Garden 3-4). 10171 39.63 13232 51.55
3 = Basocervikal. 856 3.34 14088 54.89
4 = Trokantär tvåfragmentfraktur. 4486 17.48 18574 72.37
5 = Trokantär flerfragmentfraktur. 5049 19.67 23623 92.04
6 = Subtrokantär. 2043 7.96 25666 100.00Frakturdatum

Variabelnamn: Frakturdatum
Definition: Datum vid fraktur (ÅÅÅÅMMDD).
Kommentar: Uppgift hämtas med SÖK-funktion.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 25648
Uppgift saknas 18Ankomstdatum

Variabelnamn: Ankomstdatum
Definition: Datum vid ankomst till sjukhus (ÅÅÅÅMMDD).
Kommentar: Uppgift hämtas med SÖK-funktion.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 25666
Uppgift saknas 0Kön

Variabelnamn: Kon
Definition: Patientens kön.
Kommentar: Uppgift hämtas med SÖK-funktion.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
1 = Man 8671 33.78 8671 33.78
2 = Kvinna 16995 66.22 25666 100.00Uppfoljningsdatum vid 4m

Variabelnamn: Uppfoljningsdatum_4m
Definition: Datum vid uppföljningen 4 månader efter frakturen (ÅÅÅÅMMDD).
Kommentar:

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 24842
Uppgift saknas 824Uppföljningstyp vid 4m

Variabelnamn: Uppfoljningstyp_4m
Definition: Kommentar:

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 2181 8.5 2181 8.5
4-månaders uppföljning 23485 91.5 25666 100.0Uppfoljning gjord via 4m

Variabelnamn: Uppfoljning_via_4m
Definition: Uppföljning 4 månader efter frakturen gjord via.
Kommentar: “Annat” kan vara att man före kontakt skall tas med patienten ser i något administrativt system att patienten avlidit.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 929 3.62 929 3.62
1 = Ansikte mot ansikte intervju med patienten. 213 0.83 1142 4.45
2 = Ansikte mot ansikte intervju med vårdare/släkting/vän. 21 0.08 1163 4.53
3 = Telefonsamtal med patient. 2968 11.56 4131 16.10
4 = Telefonsamtal med vårdare/släkting/vän. 2029 7.91 6160 24.00
5 = Skriftligt svar av patienten. 8303 32.35 14463 56.35
6 = Skriftligt svar av vårdare/släkting/vän. 4858 18.93 19321 75.28
7 = Annat. 3952 15.40 23273 90.68
8 = Går ej att nå 2393 9.32 25666 100.00Boendeform 4m

Variabelnamn: Boendeform_4m
Definition: Var bor patienten 4 månader efter frakturen?
Kommentar: Tidigare har 4=långvård och 5=sjukhem funnits som alternativ men detta är borttaget från formulären då de boendeformerna inte längre finns.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 2109 8.22 2109 8.22
1 = Eget eller släktings hem där hjälp kan tas av anhörig, privat eller kommunal hemtjänst. 13970 54.43 16079 62.65
2 = Gruppboende. Delvis självständigt leverne, men möjlighet till mycket hjälp finns. 736 2.87 16815 65.51
3 = Särskilt boende där fullservice är möjligt. 4424 17.24 21239 82.75
6 = Rehabiliteringsavdelning. Korttidsboende eller temporär plats med aktiv rehabilitering i landstings- eller kommunal regi. 363 1.41 21602 84.17
7 = Akutsjukhus. Annan klinik eller sjukhus. 40 0.16 21642 84.32
8 = Annat. Specificera. 72 0.28 21714 84.60
9 = Avliden. 3952 15.40 25666 100.00Gångförmåga 4m

Variabelnamn: Gangformaga_4m
Definition: Hur är patientens normala gångförmåga 4 månader efter frakturen?
Kommentar:

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 6165 24.02 6165 24.02
1 = Går ensam utomhus. 7875 30.68 14040 54.70
2 = Går endast med sällskap utomhus. 2311 9.00 16351 63.71
3 = Går ensam inomhus. 4780 18.62 21131 82.33
4 = Går endast med sällskap inomhus. 2331 9.08 23462 91.41
5 = Kan inte gå. 2204 8.59 25666 100.00Gånghjälpmedel 4m

Variabelnamn: Ganghjalpmedel_4m
Definition: Vilka hjälpmedel använder patienten inomhus 4 månader efter frakturen?
Kommentar: Om patienten bor i hus med flera våningsplan och använder bockar på en våning och rullator på annan våning frågas det var patienten vistas mest.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 6138 23.91 6138 23.91
1 = Går utan hjälpmedel. 4518 17.60 10656 41.52
2 = En käpp, krycka eller bock. 1828 7.12 12484 48.64
3 = Två käppar, kryckor eller bockar. 462 1.80 12946 50.44
4 = Rollator/gångbord. 10240 39.90 23186 90.34
5 = Rullstol/sängbunden. 2480 9.66 25666 100.00Smärtor i höften 4m

Variabelnamn: Hoftsmarta_4m
Definition: Har patienten smärtor i den opererade höften?
Kommentar:

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 6182 24.09 6182 24.09
1 = Smärtan i min höft är svår, den finns där hela tiden även när jag inte rör mig. 466 1.82 6648 25.90
2 = Smärtan i min höft är svår när jag rör mig, den hindrar all aktivitet. 864 3.37 7512 29.27
3 = Smärtan i min höft är tolerabel men tillåter aktivitet. 2490 9.70 10002 38.97
4 = Smärtan kommer endast efter vissa aktiviteter och försvinner fort vid vila. 3079 12.00 13081 50.97
5 = Jag har endast lätt smärta som kommer ibland främst när jag börjar gå men släpper efter några steg 3779 14.72 16860 65.69
6 = Jag har ingen smärta i min höft. 7342 28.61 24202 94.30
7 = Kan inte svara. 1464 5.70 25666 100.00Kvarstår på smärtstillande p.g.a frakturen 4m

Variabelnamn: Smartstillande_4m
Definition: Kvarstår patienten på smärtstillande på grund av frakturen?
Kommentar:

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 6392 24.90 6392 24.90
1 = Ja 6045 23.55 12437 48.46
2 = Nej 13229 51.54 25666 100.00Vistelse 1 under 4-månadersperioden: typ av boende

Variabelnamn: Typ1_4m
Definition: Vid vilken typ av boende hade patienten sin första vistelse under 4-månadersperioden?
Kommentar: Det är samma boendeformer som gäller för fråga “Boendeform 4m”.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 6200 24.16 6200 24.16
1 = Eget eller släktings hem där hjälp kan tas av anhörig, privat eller kommunal hemtjänst. 9186 35.79 15386 59.95
2 = Servicelägenhet. Ett gruppboende. Delvis självständigt leverne, men möjlighet till mycket hjälp finns. 487 1.90 15873 61.84
3 = Särskilt boende där fullservice är möjligt. 3029 11.80 18902 73.65
4 = Sjukhem. Långtids- eller permanent boende där sjukvårdsinsatsen är mer omfattande. De boende kan få hjälp med ADL. 1 0.00 18903 73.65
6 = Rehabiliteringsavdelning. Korttidsboende eller temporär plats med aktiv rehabilitering i landstings- eller kommunal regi. 5352 20.85 24255 94.50
7 = Akutsjukhus. Annan klinik eller sjukhus. 1236 4.82 25491 99.32
8 = Annat. Specificera. 32 0.12 25523 99.44
9 = Avliden. 143 0.56 25666 100.00Vistelse 1 under 4-månadersperioden: antal dagar

Variabelnamn: Dagar1_4m
Definition: Antalet dagar för vistelse 1 under 4-månadersperioden (anges upp till 120 dagar från utskrivning).
Kommentar:

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 17257
Uppgift saknas 8409Vistelse 1 under 4-månadersperioden: orsak

Variabelnamn: Orsak1_4m
Definition: Orsaken till vistelse 1.
Kommentar:

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 7333 28.57 7333 28.57
1 = Kirurgisk komplikation som krävt reoperation (OBS kontrollera att formulär 3 fyllts i) 30 0.12 7363 28.69
2 = Kirurgisk komplikation som inte krävt operation. 20 0.08 7383 28.77
3 = Medicinsk komplikation relaterad till höftfrakturen. 84 0.33 7467 29.09
4 = Ej kunnat återgå till tidigare boendeform p g a höftfrakturen. 1355 5.28 8822 34.37
5 = Intagen för skäl som inte har med höftfrakturen att göra. 502 1.96 9324 36.33
6 = Återgått till tidigare boende. 11546 44.99 20870 81.31
7 = Vet ej/inte uppgett orsak. 112 0.44 20982 81.75
8 = Rehabilitering. 4684 18.25 25666 100.00Vistelse 2 under 4-månadersperioden: typ av boende

Variabelnamn: Typ2_4m
Definition: Vid vilken typ av boende hade patienten sin andra vistelse under 4-månadersperioden?
Kommentar: Det är samma boendeformer som gäller för fråga “Boendeform 4m”.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 18206 70.93 18206 70.93
1 = Eget eller släktings hem där hjälp kan tas av anhörig, privat eller kommunal hemtjänst. 4213 16.41 22419 87.35
2 = Servicelägenhet. Ett gruppboende. Delvis självständigt leverne, men möjlighet till mycket hjälp finns. 106 0.41 22525 87.76
3 = Särskilt boende där fullservice är möjligt. 927 3.61 23452 91.37
6 = Rehabiliteringsavdelning. Korttidsboende eller temporär plats med aktiv rehabilitering i landstings- eller kommunal regi. 795 3.10 24247 94.47
7 = Akutsjukhus. Annan klinik eller sjukhus. 1395 5.44 25642 99.91
8 = Annat. Specificera. 21 0.08 25663 99.99
9 = Avliden. (Användes endast vid svarandet på frågorna 19 och 34). 3 0.01 25666 100.00Vistelse 2 under 4-månadersperioden: antal dagar

Variabelnamn: Dagar2_4m
Definition: Antalet dagar för vistelse 2 under 4-månadersperioden (anges upp till 120 dagar från utskrivning).
Kommentar:

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 6515
Uppgift saknas 19151Vistelse 2 under 4-månadersperioden: orsak

Variabelnamn: Orsak2_4m
Definition: Orsaken till vistelse 2.
Kommentar:

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 18540 72.24 18540 72.24
1 = Kirurgisk komplikation som krävt reoperation (OBS kontrollera att formulär 3 fyllts i). 231 0.90 18771 73.14
2 = Kirurgisk komplikation som inte krävt operation. 116 0.45 18887 73.59
3 = Medicinsk komplikation relaterad till höftfrakturen 155 0.60 19042 74.19
4 = Ej kunnat återgå till tidigare boendeform p g a höftfrakturen. 495 1.93 19537 76.12
5 = Intagen för skäl som inte har med höftfrakturen att göra. 1278 4.98 20815 81.10
6 = Återgått till tidigare boende. 4208 16.40 25023 97.49
7 = Vet ej/inte uppgett orsak. 143 0.56 25166 98.05
8 = Rehabilitering. 500 1.95 25666 100.00Vistelse 3 under 4-månadersperioden: typ av boende

Variabelnamn: Typ3_4m
Definition: Vid vilken typ av boende hade patienten sin tredje vistelse under 4-månadersperioden?
Kommentar: Det är samma boendeformer som gäller för fråga “Boendeform 4m”.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 23119 90.08 23119 90.08
1 = Eget eller släktings hem där hjälp kan tas av anhörig, privat eller kommunal hemtjänst. 1069 4.17 24188 94.24
2 = Servicelägenhet. Ett gruppboende. Delvis självständigt leverne, men möjlighet till mycket hjälp finns. 67 0.26 24255 94.50
3 = Särskilt boende där fullservice är möjligt. 461 1.80 24716 96.30
6 = Rehabiliteringsavdelning. Korttidsboende eller temporär plats med aktiv rehabilitering i landstings- eller kommunal regi. 434 1.69 25150 97.99
7 = Akutsjukhus. Annan klinik eller sjukhus. 509 1.98 25659 99.97
8 = Annat. Specificera. 7 0.03 25666 100.00Vistelse 3 under 4-månadersperioden: antal dagar

Variabelnamn: Dagar3_4m
Definition: Antalet dagar för vistelse 3 under 4-månadersperioden (anges upp till 120 dagar från utskrivning).
Kommentar:

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer
Uppgift tillgänglig 2293
Uppgift saknas 23373Vistelse 3 under 4-månadersperioden: orsak

Variabelnamn: Orsak3_4m
Definition: Orsaken till vistelse 3.
Kommentar:

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 23196 90.38 23196 90.38
1 = Kirurgisk komplikation som krävt reoperation (OBS kontrollera att formulär 3 fyllts i). 75 0.29 23271 90.67
2 = Kirurgisk komplikation som inte krävt operation. 26 0.10 23297 90.77
3 = Medicinsk komplikation relaterad till höftfrakturen. 32 0.12 23329 90.89
4 = Ej kunnat återgå till tidigare boendeform p g a höftfrakturen. 142 0.55 23471 91.45
5 = Intagen för skäl som inte har med höftfrakturen att göra. 587 2.29 24058 93.73
6 = Återgått till tidigare boende. 1295 5.05 25353 98.78
7 = Vet ej/inte uppgett orsak. 44 0.17 25397 98.95
8 = Rehabilitering. 269 1.05 25666 100.00Vistelse 4 under 4-månadersperioden: typ av boende

Variabelnamn: Typ4_4m
Definition: Vid vilken typ av boende hade patienten sin fjärde vistelse under 4-månadersperioden?
Kommentar: Det är samma boendeformer som gäller för fråga “Boendeform 4m”.

Beskrivande statistik:
Värde Antal observationer Procent Kumulativt antal Kumulativ procent
Uppgift saknas 24549 95.65 24549 95.65
1 = Eget eller släktings hem där hjälp kan tas av anhörig, privat eller kommunal hemtjänst. 457 1.78 25006 97.43
2 = Servicelägenhet. Ett gruppboende. Delvis självständigt leverne, men möjlighet till mycket hjälp finns. 14 0.05 25020 97.48
3 = Särskilt boende där fullservice är möjligt. 136 0.53 25156 98.01
6 = Rehabiliteringsavdelning. Korttidsboende eller temporär plats med aktiv rehabilitering i landstings- eller kommunal regi. 163 0.64 25319 98.65
7 = Akutsjukhus. Annan klinik eller sjukhus. 343 1.34 25662 99.98
8 = Annat. Specificera. 4 0.02 25666 100.00Vist